вівторок, 21 вересня 2021 р.

29 вересня - 155-річчя від дня народження Михайла Грушевського

  З 6.09.2021 р. по 29.09.2021 р. до цієї ювілейної дати в бібліотеці представлена виставка-ювілей «Україна для мене найдорожча за все» М. Грушевський.


 


 Мабуть, у світовій практиці не знайдемо долі, аналогічної долі як самого Михайла Сергійовича Грушевського, так і його творчості.
   Автор понад двох тисяч праць, талановитий професор-педагог, видатний історик, дослідник літератури та інших видів мистецтва, письменник, перекладач, етнограф, соціолог, публіцист, лідер впливових в Україні демократичних партій і перший президент Української Республіки, керівник славнозвісного Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, Українського наукового товариства у Києві та "Літературно-наукового вісника",  один з фундаторів Української Академії наук, автор десятитомної "Історії України-Руси" та історії запорізького козацтва - Михайло Грушевський на ниві освіти, науки, культури, громадсько-державної діяльності дістав не лише загальнонаціональне, а й міжнародне визнання.

  До написання брошури за такою темою М.Грушевського спонукало ознайомлення із запитами, що надходили до Інформаційного бюро Центральної Ради. Відчувалася велика потреба, навіть у свідомих українців, більше знати про походження та історію свого народу, краще усвідомлювати, які вимоги вони мають відстоювати саме як українці.

 У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостро-актуальними й сьогодні.

  "Історія України-Русі" -10-томна монографія Михайла Грушевського - це найбільш повне, узагальнююче дослідження з історії України від найдавніших часів до другої половини XVII ст. Наукова концепція М.С. Грушевського ґрунтується на органічній єдності високого професіоналізму викладу матеріалів, глибоких знаннях літератури і джерел та оригінальності їх трактування.

 Академік M. С. Грушевський був  також  видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п’ять томів "Історії української літератури" від історії найдавнішого фольклору до   ХVІ ст. Шостий том, який зберігся в рукописі,   включає матеріал до першої половини ХVІІ ст. 
  Величезний фактичний матеріал, глибина аналізу явищ літературного процесу — усе це дає змогу оцінити працю вченого як видатну пам’ятку української науки та взірець того, якою має бути наукова продукція вченого.

 Збірка включає популярні й наукові праці з історії релігії та церкви в Україні, створені найавторитетнішим українським істориком М. С. Грушевським. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку XX ст. Читач із цікавістю перегорне окремі сторінки історії різних конфесій в Україні, ознайомиться з деякими релігійними обрадами й духовними віршами тощо. Для істориків, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться українською історією.

  Книгу "Предок" складають найяскравіші твори з художньої спадщини Михайла Грушевського. 
   Провідна тематика - історичні сюжети, роздуми, соціально-побутові картини з життя українського народу.
   Автор окреслює стан людини, яка раптом забуває про свої буденні клопоти, про якісь дрібні інтереси і справи, і задумується над життям, над вічними таємницями світу...


   В книзі Р. Я. Пиріг та В. В. Тельвак "Михайло Грушевський: біографічний нарис" на великому історіографічному і джерельному матеріалі подано біографічний портрет видатного українського інтелектуала, громадсько-політичного і державного діяча Михайла Грушевського. Висвітлено величезну наукову, видавничу й організаторську роботу вченого, його різнопланову громадську та політичну працю, вперте обстоювання своїх світоглядних позицій, вимушене балансування між історією і політикою. Життєпис Великого Українця відтворено в контексті тогочасного суспільства та на тлі бурхливих подій українського минулого кінця XIX ‒ першої третини XX століття.

 Книга Тагліної Ю. С. присвячена  одній з головних постатей українського національного самоствердження в новітній історії України - Михайлу Грушевському (1866-1934). 

   Але Грушевський не тільки писав історичні праці, він сам творив історію: 1917 року став на чолі нової Української держави — його було обрано головою Центральної Ради (1917—1918), яка в 1918 році проголосила Українську Народну Республіку (УНР). Завдяки цьому світ дізнався, що на землі існує Українська держава, президентом якої і був М. С. Грушевський.

   Книга Любомира Винара "Михайло Грушевський історик і будівничий нації" - це збірка досліджень і матеріалів про діяльність і творчість найвидатнішого українського історика, геніального організатора українського наукового життя, голови Української Центральної Ради,  першого президента Української Народної Республіки в 1918 році та будівничого Нової України.

Немає коментарів:

Дописати коментар