неділя, 19 червня 2022 р.

понеділок, 13 червня 2022 р.

28 червня - День Конституції України

 З 13.06.2022 р. по 29.06.2022 р. до Дня Конституції України на абонементі представлена виставка-привітання "Конституція - компас суспільства".

 Є дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогодення й майбутнє. До них належить День Конституції України – свято волі, миру і доброї злагоди всіх громадян на основі закону і справедливості.

  26 років тому, наша країна отримала свій найважливіший і головний документ - Конституцію! 

 День Конституції України - це державне свято, історія якого почалася з 1996 року та супроводжувалась довгими обговореннями та дебатами. Тоді, у ніч на 28 червня, парламент прийняв Конституцію незалежної України. 

 Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності й демократії, гарант незалежності й соборності України.

       Конституція України створена для людей і на благо людей.
 Конституцією закріплені ідеали справедливості, рівноправності, які панують у цивілізованих країнах світу. 
 
  Шановні читачі, пропонуємо вам  ознайомитись з матеріалами нашої виставки, на якій представлені основоположні документи - Конституція України, довідники з історії держави, книги, що знайомлять з конституційно-державними актами України від Київської Русі  до  сьогодення.
 Виставка допоможе вам послідовно розглянути українські конституційні ідеї.

Україна. Конституція (1996). Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.- Київ, 1996.- 80 с.
  Прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України визначила основні напрями розбудови нашої держави як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової, де людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Основний Закон не тільки встановив загальні засади функціонування нашої держави, а й заклав надійний фундамент подальшого розвитку національного законодавства, що є гарантією реалізації та утвердження основних положень Конституції України.
  Витоками сучасної конституційно-правової думки України є, насамперед, правові пам' ятки Київської Русі, юридична спадщина козацької доби, насамперед, "козацькі конституції" і Конституція Пилипа Орлика 1710 р., конституційні проекти членів Кирило-Мефодіївського товариства, конституційна правотворчість доби національно-визвольних змагань, зокрема, конституційні акти УНР, ЗУНР, Карпатської Русі та ін.

 Шлях становлення української державності довгий і тернистий. Отже, історія нашої Конституції досить тривала. А бере вона початок ще з часів Київської Русі. 
Ми рідко задумуємося над тим, що конституційний процес на наших теренах розпочався раніше, ніж будь-де у світі. 
 
З "Руської Правди" // Хрестоматія з історії України / Упоряд. та автор коментарів Уривалкін О. М. .- Київ, 2007.- с. 52-54.
   "Руська правда" Ярослава Мудрого - перший державний документ, який визначав права всіх верств суспільства у Київській Русі. "Руська правда" - рукописний збірник законів (ХІ-ХІІ ст.), введений У Київській Русі Ярославом Мудрим, що започаткував розвиток ранньофеодального писаного права, який закріплював юридичні норми цього часу. Цей документ дійшов до нашого часу у 106 списках, з якого видно, як високо цінувалася людська честь, осуджувались злодії та вбив­ці. Наші предки шанували старших і були милосердними - не запро­ваджували смертної кари на Русі. За всякий злочин існував штраф, і можна було відкупитися грішми. Найважчою карою було вигнання з рідної землі - за крадіжку коней і за підпал. Князь Ярослав збирав бібліотеки, де знаходилися правові та політичні документи і намагався поширювати освіту на Русі.
   
Музиченко П. П. Магдебурзьке право / П. П. Музиченко // Історія держави і права України: Навчальний посібник.- Київ, 1999.- с. 66-67.
   Протягом ХІІІ-ХVІІ століть у містах України запроваджується Магдебурзьке право. На його основі в містах почали створюватися органи місцевого врядування - магістрат. Громадяни звільнювалися від феодальних повинностей, і суспільне життя міста відтепер визначала громада.

Перша Конституція України  гетьмана Пилипа Орлика: 1710 рік / Пер. з латин. та прим. М. С. Трофимука.- Київ: Веселка, 1994.- 77 с.: іл.
 Конституція Пилипа Орлика. Документ, який зараз називають першою українською Конституцією, був прийнятий на зборах козацтва біля містечка Тягина (нині – територія Молдови) 16 квітня 1710 року. Конституція Пилипа Орлика випередила свій час. Вона була революційною навіть для запорожців, які звикли до січових вольностей. 
  Унікальність Конституції Пилипа Орлика в тому, що цей документ вперше в світі встановлює поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, а також запроваджує принцип делегування прав. Він складається з преамбули і шістнадцяти розділів, у яких закріплюється розподіл влади та описуються механізми управління державою. Законодавча влада надається Генеральній Раді, яка повинна була стати парламентом і працювати сесійно тричі на рік. Виконавча влада розподілялась між гетьманом і Радою генеральної старшини. Всі спірні питання належали до відання Генерального суду.
  На жаль, Конституції Пилипа Орлика так і не судилось стати повноцінним державним документом. Вона приймалась в умовах фактичного розгрому українських та шведських військ. А сам гетьман перебував у вигнанні і так ніколи й не повернувся на Батьківщину.

Кресіна І. О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І. О. Кресіна, О. В. Кресін.- Київ, 1993.- 80 с.
   Автори книги розглядають життєвий і політичний шлях великого гетьмана-правника Пилипа Орлика, його державотворчу діяльність. Подаються тексти й аналіз основних документів, написаних ним та пов'язаних з його ім'ям, що стали фундаментом українського конституціоналізму. Особлива увага приділяється Конституції 1710 року, що вперше в українській історії вповні визнала пріоритет права в державному будівництві.
 

Іванченко Р. П. Пакти конституції та законів вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) / Раїса Іванченко // Історія без міфів: бесіди з історії української  державності: навчальний посібник для ВНЗ.- Київ: МАУП, 2007.- с. 528-536.
 У розділі "Пакти конституції та законів вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) книги Раїси Іванченко "Історія без міфів" розповідається про прийняття Конституції Пилипа Орлика.

  Конституційні акти України, 1917-1920: Невідомі конституції України.- Київ, 1992.- 269 с.
 Недосліджена царина української історії початку XX сторіччя подана під кутом зору становлення національної державності. Йдеться зокрема про правовий аспект, актуальність якого сьогодні очевидна. Читачеві пропонується архівний матеріал, що стосується конституційної нормотворчості в період 1917 - 1920 років, з коментарями фахівців - істориків і правознавців. До книги увійшли хронологічний покажчик імен видатних діячів того буремного часу, а також фотоілюстрації.
   
Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) // Державний центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріали.- Філядельфія; Київ; Вашінгтон; США, 1993.- с.295-306.
  29 квітня 1918 року на сесії Центральної Ради було затверджено Конституцію УНР, автором якої став Михайло Грушевський.
   Основний Закон містив 83 статті. 
 УНР було проголошено "державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною", суверенне право в якій належало народові. Територія УНР оголошувалась неподільною, і без згоди 2/3 парламенту не може бути змінено її кордони. Було визнано порядок виборів та законотворчу процедуру. Влада розподілялася на гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Посаду президента не було передбачено. 
   "Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути." 
   Цими словами видатного мислителя ХХ століття, людини, яка присвятила все своє життя розбудові української державності - В'ячеслава Липинського, ми звертаємося до вас, шановні користувачі. Ми - громадяни України і нам належить майбутнє. Але наше майбутнє під загрозою. Іде російсько-українська війна і в її подоланні ми всі  повинні об'єднатися. Щоб війна якнайшвидше закінчилася, ми повинні зробити свій посильний внесок у спільну перемогу над ворогом.  І кожна краплина внеску  в боротьбу проти російського агресора зіллється в один потужній океан - перемогу. 

середа, 8 червня 2022 р.

12 червня - день Святої Трійці, Зелені свята

   З 1.06.2022 р. по 15.06.2022 р. на абонементі представлена виставка-привітання "Трійця Святая в любові єднає".
В травах Храми, в травах Хати,
В травах Україна - Мати!
Зелень - трави й листя крильця
Лементують - салютують!
Дзвонять дзвони - то святкує
Україна Трійцю!
С. Бабій

  Трійця - одне з найбільших православних свят, яке відзначається на п'ятдесятий день після Великодня. Святкують Трійцю в пам'ять про зішестя Святого Духа. Згідно з Євангелієм, на п'ятдесятий день після воскресіння Христа дванадцять його учнів і його мати, Діва Марія, зібралися, щоб вшанувати його пам'ять. І раптом з неба пролунав сильний гуркіт, а слідом за ним з'явилися вогненні язики, які зупинилися по одному над кожним з апостолів. Так на апостолів зійшов Святий Дух, принісши великі знання. І почали вони проповідувати різними мовами, тим самим відкриваючи світові усю повноту дії Пресвятої Трійці: Отця, Сина та Святого Духа. Саме цей день вшановують як дату заснування Христової Церкви. 

 Давньою народною традицією є прикрашати оселі і храми на Трійцю зеленими гілками, польовими квітами і запашними травами. Це символізує оновлення природи і очищення людської душі. Вважається, що зелень в цей час володіє особливою силою, яка захищає оселю від різного зла. Зібрані в цей день трави зцілюють від багатьох хвороб.
   Це свято відзначають не лише слов'яни. У Німеччині, Австрії, Бельгії, Іспанії, Данії, Латвії, Румунії, Швейцарії, Норвегії, Франції, Ісландії  свято Трійці є державним. В Австралії прийнято прикрашати колодязі вінками з квітів і зелених гілок. А під час меси у храмах випускають голубів - символ цього свята. На острові Кіпр православні християни на Святу Трійцю відзначають ще й свято води Катаклізмос, що є згадкою про Вселенський потоп і порятунок Ноя.
   Нехай святкування Трійці в цьому році для України стане особливим. Нехай у кожному домі буде світло, радісно, затишно! Нехай буде мир, адже свято трійці спонукає всіх зберігати мир, чистоту серця та помислів. 

   Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!


30 червня - 115-річчя від дня народження Романа Шухевича

 З 12.06.2022 р. по 29.06.2022 р. до 115-річчя від дня народження українського політичного та державного діяча Романа Шухевича на абонементі представлена виставка-ювілей "Головний командир УПА - Роман Шухевич".
 Головнокомандувач Української Повстанської Армії генерал Роман Йосипович Шухевич (Тарас Чупринка) був багатогранною, феноменально обдарованою і відважною особистістю, палким патріотом рідної землі, послідовним борцем за незалежність України.

    Його життєвий подвиг став дороговказом для тисяч патріотів, які самовіддано, впродовж десятиліть, боролись за омріяну Українську Державу. 
   
    Про Романа Шухевича написано й сказано немало, та й цього недостатньо, щоб осягнути його величезне значення для нашого національного життя.
   Якою людиною був головнокомандувач УПА Роман Шухевич? Які ідеали сповідував? За що боровся? Знайти відповіді на ці запитання, водночас відкривши для себе нові факти його біографії, ви зможете ознайомившись з нашою книжковою виставкою.

Яневський, Д. Б. Проект "Україна": Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Данило Яневський.–Харків: Факт, 2013. – 285 c. : іл., портр.

 Книга "Проект "Україна": Жертва УПА, місія Романа Шухевича" - документальне дослідження доктора історичних наук, відомого телеведучого та журналіста Данила Яневського.  Він проаналізував десятки тисяч сторінок документів, мемуарів, спеціальних досліджень та артефактів з колекції Українського Національного Музею (Чикаго, США). Автор блискуче відновив  реальну історію УПА, з’ясував її чисельність, місця та час створення. Чільне місце в цій книзі займає постать   Головного командира УПА Романа Шухевича. 


Яневський, Д. Б. Бандера. Шухевич / Данило Яневський.- Харків: Бібколектор, 2021.- 510 с.: іл., портр.

  Розділи книги присвячені Роману Шухевичу, який хотів бачити Українську Самостійну Соборну Державу,  про яку він мріяв, за яку боровся і загинув.  

  Яневський, Д. Б. Український визвольний рух. Бандера, Шухевич та інші / Данило Яневський, Олександр Красовицький // 10 розмов про історію України. - Харків: Бібколектор, 2021.- с.215-228.

  Розділ книги "Український визвольний рух. Бандера, Шухевич та інші" присвячений політичній діяльності Романа Шухевича.

Міф 26 Роман Шухевич служив у військах СС // Війна і міф. Невідома Друга світова, 1939-1945 / За заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова.- Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019.-  с.135-138.

  Чимало біографій вірних синів свого народу обросли міфами, легендами й оповідками.   Багатьма міфами обросла постать Романа Шухевича.

  Автори  книги розвінчали  "Міф 26 Роман Шухевич служив у військах СС". За допомогою фактів довели, що жодного стосунку до з'єднань СС Роман Шухевич не мав. Також не існує жодних відомостей про участь Головного командира УПА у каральних операціях проти мирного населення.      

Праск, С. Б. Роман Шухевич: історичний роман-трилогія. Ч. 1, 2 / Святослав Праск.- Львів: Апріорі, 2017.- 396 с.: портр.
   Історичний роман-трилогія "Роман Шухевич", у центрі якого образ Головного Командира Української Повстанської Армії легендарного генерала "Тараса Чупринки" - Романа Шухевича.

Логвиненко, Б. Велика справа: (Дитинство Романа Шухевича) / Богдан Логвиненко // Про Нестора Махна, Шарля де Голля, Олеся Бердника, Джохара Дудаєва, Романа Шухевича.- Київ, 2009.- с. 63-75.
 Книга Логвиненка Богдана розраховна на допитливих мрійників та першовідкривачів. Письменник написав цікаву історію про дитинство Романа Шухевича.
  Кращим вшануванням пам'яті Романа Шухевича є прочитані вами книжки про його життя та діяльність. Ви ще раз відкриєте для себе Р. Шухевича як людину, дізнаєтесь про витоки його патріотизму й служінню рідному народові. 

вівторок, 31 травня 2022 р.

"Янголи за покликом серця"

  Діти – це  наше майбутнє! І це не просто гарна фраза. Діти – це найголовніший скарб нашого суспільства. Ми, дорослі, повинні створити всі умови, щоб виросли діти добрими, світлими, щирими і сердечними.

 Ми маємо захистити наших дітей від життєвих негараздів, страждань, хвороб, війн. Але, на жаль, їхнє дитинство затьмарила війна. І діти враз стали дорослими. Поки в Україні точаться запеклі бої, де наші воїни відбивають ординську навалу російських нелюдів, діти в тилу допомагають ЗСУ як можуть.  Вони влаштовують акції проти війни, різноманітні ярмарки, плетуть маскувальні сітки, віддають власні кошти, допомагають готувати  страви для бійців. Тим самим роблять посильний внесок у спільну перемогу над ворогом. 

 "Янголи за покликом серця" - так називають дітей, які безкорисливо допомагають іншим, а в даному випадку - військовим. 

 При спробі самостійно евакуюватися  з Попасної, машину розстріляли росіяни. 15-річна дівчина Ліза Чернишенко їхала на пасажирському сидінні в оточенні інших односельчан. Водій та пасажири отримали поранення, тоді дівчина вирішила пересісти за кермо. З простріляними ногами попри небезпеку вона вивезла 4 поранених дорослих до Бахмута. Загальна відстань, яку здолала юна героїня – близько 30 кілометрів.

  5 травня 2022 року російські військові обстріляли Фельдман-Екопарк – регіональний ландшафтний парк у Харківському районі, який є одним із об'єктів природно-заповідного фонду України. В результаті обстрілу загинув 15-річний хлопець-волонтер, який допомагав у годівлі та евакуації тварин. 

  Діти, які евакуювалися за кордон, не стоять осторонь, а допомагають Україні, чим можуть. Так, маленька волонтерка Софія Ящук 20 квітня під час загальної аудієнції з Папою Римським зі словами: "Україна! Маріуполь!" вручила  Його Святості лист-прохання  врятувати людей  з оточеного російськими військами Маріуполя. 

  Небайдужі одеські  школярі - Євгенія, Матвій та ще двоє їхніх товаришів, щоб зробити свій внесок у нашу спільну перемогу над ворогом, влаштували імпровізований стенд для збору коштів на потреби української армії. Вони збирали пожертви, продаючи свої іграшки випадковим перехожим, щоб відправити гроші на бронежилети для армії. 

 Діти та підлітки плели маскувальні сітки для військових з того, що принесли самі та інші. 
 8-річний небайдужий хлопчик з великим серцем Саша Кушніров віддав свої заощадження - 5000 грн., які збирав впродовж 4-х років, на автівку для військових.

   11-річна ужгородка Юлія Блонська виготовляє і продає персні з бісеру, кольорова гама яких патріотична.  Кошти дівчинка передає на потреби наших військових.

  Діти виготовляють обереги для військових, які боронять Україну на передовій.
  Діти впевнені, що страви, приготовлені їхніми руками,  допоможуть нашим бійцям перемогти ворога.

 
 В підтримку дітям України
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон  написав листа,  в якому  підкреслив, що вірить у перемогу України та сказав, що вони не самі у такий важкий час. Джонсон подякував маленьким українцям за те, що своїм прикладом роблять увесь світ сміливішим.

"Багато хто з вас бачили або пережили те, свідком чого не повинна бути жодна дитина. Проте щодня українські діти вчать усіх нас тому, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей та дорослих у всьому світі», - написав він.

 Прем'єр-міністр попросив дітей пишатися своєю країною, своїми батьками, своїми сім'ями, своїми солдатами та "найбільше" собою та пообіцяв подвоїти зусилля допомоги.

 Вдячні українські діти написали листи у відповідь голові уряду Великої Британії.  

  Шестирічний Ілля, який втратив сім'ю під час боїв в обложеному росіянами Маріуполі, написав відкритий лист до британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

 Написала своє звернення й дев’ятирічна Дарія:"Дорогий Борис Джонсон, дякуємо вам за підтримку, ми переможемо. Ми вас любимо. Бажаю щастя і здоров’я. Переможемо. Коли? Скоро".

 

   Дев’ятирічна Анастасія зазначила, що радіє підтримці від Великої Британії та написала:"Дякуємо вам, Борис Джонсон, за те що нас підтримуєте. Ми вас любимо".

    Дорогі наші діти, пам'ятайте добро завжди перемагає зло, а світло - темряву. Ви робите добрі справи, наближаючи країну до перемоги, а головне прагнете миру. 

   Перемога буде за нами! Все буде Україна! Слава Героям!

понеділок, 30 травня 2022 р.

 Щоб доторкнутися до казкових красот унікальної екологічної території, запозичити живої енергії, яка так потрібна всім сьогодні, на День Києва провели екскурсію "Оазис серед міста". Традицією бібліотеки відзначати День міста стало відвідування визначних місць Києва. Цього разу  користувачі бібліотеки захотіли  відвідати справжню перлину столиці, його "зелене серце",  один з найстаріших  в Україні ботанічний сад ім. академіка О. В. Фоміна, якому 22 травня виповнилося 183 роки. 

 Бібліотекар Абакумова Тетяна Денисівна розповіла про історію виникнення ботанічного саду. Згадала тих, хто створював, розвивав цей прекрасний оазис серед міста.  Екскурсанти також мали  можливість  познайомитися  з легендами та цікавими фактами, пов'язаними з ним. Тетяна Денисівна акцентувала увагу присутніх на унікальних представниках флори цього прекрасного саду.    Колекція рослин ботсаду ім. О. В. Фоміна є своєрідною  візитівкою столиці. 
 Однією з найцікавіших рослин в ботанічному саду є невисоке дерево церцис з пишним весняним цвітінням. Країна походження церцису -  Канада. Під час цвітіння стовбур та гілки дерева вкриті пишними жмутками, до складу яких входить від 5 до 8 квіток.
 Також тут знаходиться унікальна колекція рододендронів, яка вражає своїми насиченими барвами: від білого до темно-фіолетового. Рододендрони ще називають "трояндовими деревами". 
   Упродовж останніх 50 років у відкритому грунті в університетському ботсаду зібрали колекцію цих рослин, яка налічує понад 170 видів, різновидів, гібридів та культиварів.

  Українців складно здивувати новим пам’ятником Тарасу Шевченку. Однак монумент   у Ботанічному саду імені академіка О. В. Фоміна  відрізняється від тисяч попередніх. Його створив не український, а один з провідних китайських митців сучасності У Вейшань.  Скульптура присвячена двом класикам літератури - української Тарасу Шевченку та китайської поетові Ду Фу, якого на батьківщині шанують не менше, ніж у нас Великого Кобзаря.

 Композиція називається «Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу».   За основу монумента У Вейшань взяв дві книжки  — українську та китайську. Кожна з них закрита, однак разом вони створюють відчуття відкритого фоліанта. Така знахідка дала змогу скульптору показати діалог між поетами. 


  Попереду літо. Ми пропонуємо вам, шановні користувачі, відвідати цей прекрасний сад. Запевняємо вас - це буде захоплююче,  неперевершено й  незабутньо.

  Ви вкотре відчуєте любов до рідного міста й гордість за нього. Наповнитесь вдячністю  захисникам Києва і впевненістю в перемогу України над ворогом.