четвер, 21 червня 2018 р.

"Стосунки рівності й поваги" (гендерна рівність)

З 4.06.2018 р. по 30.06.2018 р. в бібліотеці представлена виставка-огляд 
"Стосунки рівності й поваги".

  ХХ-ХХІ сторіччя стали епохою встановлення гендерної рівності - соціальної рівності чоловіків і жінок, тобто утвердження основ гендерної рівноваги та гендерної демократії. Розширення можливостей жінок, їхня участь на основі рівності у всіх сферах життя суспільства є одним з найголовніших чинників економічного, політичного, соціального розвитку України.
  
   Державна політика орієнтується на створення рівних можливостей для жінок і чоловіків, і проводиться з урахуванням міжнародних документів, підписаних Україною.

   Рівність прав жінки і чоловіка гарантовані Конституцією і законами України: "Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків" прийнятий Верховною Радою України 8 вересня 2005 року, розпорядженням Кабінету Міністрів "Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року" від 5 квітня 2017 року.
   За цими законами рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти й професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Немає коментарів:

Дописати коментар